Her ürün eşsizdir ve her durum da özeldir. Desoutter Industrial Tools'un size özelleştirilen çözümler sunmasının nedeni budur. Sistemler Avrupa, Amerika ve Asya'daki Uygulama Merkezlerimizde geliştirilir.

Endüstriniz için Özelleştirilen bir Çözüm Edinin


Dünya çapında birçok üretici, montaj gereksinimlerini karşılamak üzere isteğe uyarlanmış tork ve montaj sistemleri geliştirmesi için ve aynı zamanda kalite güvence ve hata önleyici standartlarını belirlemede Desoutter'a güvenmektedir. Sistemler, Avrupa, Amerika ve Asya'da bulunan Uygulama Merkezlerimizde geliştirilmektedir.

ÖZEL ÇÖZÜMLERİN STANDARTLAŞTIRILMASI

Her çözüm için yepyeni yöntemler geliştirdiğimizi iddia etmiyoruz! İsteğe uyarlanmış çözümlerimizin, uzmanlarımız tarafından, gecikmeden, kesin olarak kanıtlanmış yöntemlerle bir araya getirilebilecek kalıplar üzerine kurulmasının nedeni budur.

Kalıplarımız standarttır. Her bir müşterinin özel bir ihtiyacı olduğu için her gün yeni kalıplar geliştiriyoruz.

Kalıpları bir araya getirme yöntemimiz de standarttır. Her ihtiyaç diğerlerinden farklı olduğu için biz de her hafta yeni yöntemler geliştiriyoruz.

İşte uygulama ve entegrasyon merkezlerimiz aynen böyle çalışmaktadır. Ve yine aynen bu nedenden dolayı dünya çapındaki ekiplerimiz, standardizasyon konusuna bu kadar heyecanla yaklaşmaktadır: ekiplerimiz, kendi standartlarını belirlemekte, bu standartları geliştirmekte ve size daha fazla esneklik sunabilmek için ilerlemektedirler. Ekiplerimiz, her zaman, gereken sürede ve spesifikasyonlarınıza uygun şekilde çözümler geliştirebilmektedir, bunun tek nedeni de raflarımızda standart kalıplarımızın bulunmasıdır.
Uygulama ve entegrasyon merkezlerimizin ilkesi, hızla uygulanabilecek, başarısı tamamen kanıtlanmış çözümler yaratmaktır.

DÜNYA GENELİNDE VARLIĞIMIZ

Ancak size yakın olduğumuz zaman, isteğe uyarlamanın gerçekten bir anlamı vardır. Bu nedenle her zaman size yakın olabilmek ve sizin hızınızda, sizinle yüz yüze birlikte çalışabilmek için entegrasyon merkezlerimizi dünya geneline yaydık.

Yerel destekle güçlenen global ortak

Tüm yetkinlik merkezleri, profesyoneller ve uzmanlardan oluşan bir ağ olarak hizmet vermektir. Almanya'da tasarlanan çözümlerden, Brezilya'daki entegrasyon merkezimiz de hemen faydalanabilmektedir, aynı şekilde diğer merkezler için de bu geçerlidir. Kuzey Amerika'da kaydedilen gelişmelerden, Çin'deki uzmanlarımız da faydalanır.

Sonuç olarak, birbiriyle bağlantılı çalışan tüm uzmanların amacı, müşterilere en iyi şekilde hizmet vermektir.

MÜŞTERİLERİMİZİN ARKASINDAKİ EKİP

Dünya çapına yayılmış birçok ekip yerine, isteğe uyarlanmış çözümlerimizin arkasında tek bir sanal ekip yer almaktadır. Projelerinizden sorumlu ekibimiz, projeniz için en uygun uzmanlardan oluşmaktadır.

Projelerinize yönelik farklı yetkinliklere sahip çeşitli uzmanlardan oluşan ekibimiz

Her proje ayrı beceriler gerektirir: proje liderleri, otomasyon mühendisleri ve makine mühendisleri.

Ancak sadece yetenekleri bir araya getirmekle bir ekip oluşturamazsınız, en azından projeniz için uygun ekibi oluşturamazsınız. İşte bu nedenle Desoutter'de belirli bir proje için görevlendirilen ekibin üyeleri sadece becerilerine dayanılarak seçilmezler, her şeyden önemlisi, projenizde, bu uzmanlıklarını ve becerilerini nasıl optimum şekilde kullanabilecekleri göz önüne alınarak seçilirler.

Özel hazırlanan çözümler için özel olarak hazırlanmış bir ekip

Havacılık, otomotiv, off-road vs. sektörleri, farklı yetkinlikler gerektiren farklı sektörlerdir.

Projenizin ilk adımı olarak Desoutter, işinize uygun becerilere sahip uzmanların size destek vermesini sağlar. Böylelikle proje ekibiniz yaratılırken her zaman işe en uygun ekip görevlendirilecektir.

Desoutter, size herhangi bir ekiple destek vermek yerine tam da ihtiyacınız olan ekibi kurarak destek olur.

Desoutter tarafından sunulan isteğe uyarlanmış çözümlerin başarısına en önemli katkıyı uzmanlarımızın yaptığından emin olabilirsiniz: doğru ekipmanlara sahip, doğru kişiler.

Get your Industry 4.0 Roadmap! Get your Industry 4.0 Roadmap!