DESOUTTER 4.0

Dönüşümünüzü hızlandırın

İmalat sektöründe dijitalleşmenin artışı, akıllı fabrikalar çağına girmekte olduğumuzun bir göstergesi. Çok sayıda ekipmana sensörlerin eklenmesi ve verileri gerçek zamanlı toplama, aktarma ve yorumlama olanağının elde edilmesi sayesinde, daha önceden izlenebilirlik ve kontrol açısından ulaşamadığımız seviyelere ulaşma fırsatı elde edeceğiz gibi görünüyor. Bu da aletlerin, makinelerin ve insanların daha önce hiç olmadığı kadar yüksek düzeyde iletişim halinde olmasını sağlayacak. Yaygın olarak Endüstri 4.0 olarak adlandırılan bu trend, şirketlerin endüstriyel süreçlerini daha iyi görüntüleyebilmelerini ve potansiyel sorunları ortaya çıkmadan tanımlayabilmelerini sağlamaktadır.
Desoutter olarak kendimizi Endüstri 4.0 çözümünü, müşterilerimize ve ortaklarımıza maksimum fayda sağlayan ürünlere ve hizmetlere dönüştürmeye adadık. Endüstri 4.0, organizasyonların, arıza sürelerinin azaltılmasından, daha düşük maliyetli daha esnek üretim süreçlerine kadar her alanda iş yapma şekillerini değiştirmelerini sağlayacak.
Bu özel kitap, Endüstri 4.0'ın dönüşüm yolculuğuna adeta bir giriş kapısı niteliğinde ve doğuş noktasını küresel bağlamda açıklayarak, Endüstri 4.0.'ın üretim ortamlarına etkisini anlatıyor. Aslında, Desoutter ve ortaklarının, gelecekte daha akıllı fabrikalar yaratmak için nasıl bir arada çalışabileceğinin de hikayesini anlatıyor.

Endüstri 4.0'ın Tanımı
Endüstri 4.0'ın Tanımı

Endüstri 4.0'ın Tanımı

Küresel anlamda Endüstri 4.0 konsepti yaygın olarak üretim alanındaki dijitalleşmeyi temsil etmesi şeklinde tanımlanmaktadır. '4.0'ın tanımı bir tarihsel bağlama sahiptir ve bu yeni aşama tarih boyunca üretim alanındaki dördüncü dönüşüm olarak konumlandırılmaktadır. İlk endüstriyel devrim, su ve buhar gücünün mekanikleşmesi olarak tasvir edilirken ikinci devrim elektrik gücü ile toplu üretime geçiş aşamasıdır ve üçüncü devrim ise bilgisayar ve otomasyonun gelişimiyle sonuçlanmıştır. Şimdi de üretim alanındaki dördüncü devrime – Nesnelerin Interneti sayesinde siber-fiziksel sistemler ve haberleşme yoluyla gerçekten akıllı fabrikaların kurulması aşamasına gelmiş bulunmaktayız.
Küresel yönetim danışmanlık şirketi McKinsey'e göre Endüstri 4.0'ı dört tanımlanabilir teknolojik trend yönlendirmektedir:

  • Özellikle yeni düşük güçle çalışan geniş alan ağları ile veri hacimleri, hesaplama gücü ve bağlanabilirlikteki şaşırtıcı artış
  • Analitik bilim ve kurumsal zeka yeteneklerinin ortaya çıkması
  • İnsan-makine etkileşiminin yeni biçimleri, örneğin arttırılmış gerçeklik sistemleri ve giyilebilir teknoloji
  • Dijital talimatların fiziksel dünyaya aktarımı alanında yaşanan gelişmeler, örneğin gelişmiş robot teknolojisi ve 3 boyutlu baskı makineleri.

Endüstri 4.0 Konsepti

Endüstri 4.0'ın Doğuşu

Almanya, Endüstri 4.0 konseptinin kurucularından biri olarak kabul edilmektedir ve bu çözümün adı, ülkeyi, gelişmiş üretim sistemlerinin lider tedarikçisi konumuna getirmeye yönelik ulusal stratejik inisiyatifinden gelmektedir. Ülkede, dünyanın en rekabetçi üretim endüstrileri faaliyet göstermektedir ve endüstriler, modern araştırma ve geliştirme tesislerinden oluşan geniş bir ağ ile desteklenmektedir.
Almanya'nın güçlü makine ve tesis üretim endüstrisi, küresel anlamda yüksek Bilişim Teknolojileri yetkinlik seviyesi ve entegre sistemleri ve otomasyon mühendisliği alanında sahip olunan teknolojik bilgiler, Almanya'nın, Endüstri 4.0 teknolojilerini geliştiren dünya lideri konumunu güçlendirebilecek çok önemli bir konumda bulunduğunu göstermektedir.


Endüstri 4.0'ın Doğuşu
ABD & Akıllı Fabrikalar
Endüstri 4.0 Konsepti

ABD & Akıllı Fabrikalar

Her ne kadar Endüstri 4.0 çözümüne adaptasyon ve akıllı fabrikaların ortaya çıkma hızını belirleyen ülke Almanya olsa da onun bu alandaki lider konumunu, Amerika yakın zamanda zorlayabilir. Önümüzdeki beş yıl içinde, Amerika'nın, üretim alanında dijitalleşme konusuna dünyadaki diğer tüm ülke ve uluslardan çok daha fazla yatırım yapacağı beklenmektedir. Amerika'da Endüstri 4.0, Nesnelerin Endüstriyel Interneti (IIoT) olarak bilinmektedir. Üretim ortamında teknolojilerde kaydedilen bu hızlı gelişme doğrultusunda Amerika'da birçok kuruluş, kendilerini bekleyen köklü değişikliklere karşı hazırlanmakla meşgul.
Harvard Business Review dergisinin Verilerden Aksiyona ilişkin raporunda organizayonların akıllı fabrikalara dönüşüm sürecinde karşı karşıya oldukları en zorlayıcı hususun şirket kültürünün değişimi olduğu ifade edilmektedir. Endüstri 4.0'ın tam potansiyeline erişebilmesi için işletmelerin, bir ihtilafsız performans verileri kaynağı belirlemeleri ve tüm karar mercilerine, verilere gerçek zamanlı olarak ulaşma olanağı vermeleri gerekmektedir. Nicel üretim verilerini kullanarak gerçeğe dayalı karar verme felsefesinin, yönetimin tüm seviyelerinde öğretilerek benimsenmesi gerekir.


Endüstri 4.0 Konsepti

Çin'de Üretim 2025

Çin dünyanın en büyük üreticisi olmaya devam ederken, Endüstri 4.0 çözümünün benimsenmesi söz konusu olduğunda Asya'nın santral ekonomisi, Avrupa ve Kuzey Amerika'daki ekonomi alanındaki birçok rakibinin gerisinde kalmamak için çabalamaktadır. Bu da ağırlıklı olarak geçmiş unsurlara dayalıdır: Örneğin Almanya geleneksel olarak gelişmiş üretim sistemlerine odaklanırken, fiyatın kilit unsur olduğu Çin'in güçlü yönleri, küresel üretim sektörünün değer olarak her zaman alt seviyelerinde seyretmiştir. Bu da bazı sert dengesizliklere yol açmıştır: Şu anda Çin'deki 10.000 fabrika işçisi başına düşen endüstriyel robot sayısı sadece ortalama 14 iken oysa bu rakam Almanya'da 282'dir.
Ancak devir değişmekte, hem de hızla. Çin'de işçilik ve ham madde maliyetleri, çevresel endişelerden ve kaynaklardaki kısıtlamalardan dolayı artmaktadır ve son yıllarda, düşük maliyette hizmet veren başka rakipler ortaya çıkmıştır. Çin'in 'dünyanın fabrikası' rolü tehdit altındadır. Sonuç olarak Çin hükümeti şu anda alternatif bir gelişim rotası çizmek, eski üretim tesislerini yenileriyle değiştirmek ve Nesnelerin Endüstriyel Internetini esas alarak modern teknolojilere yatırım yapmak konusunda isteklidir.


China Manufacturing 2025
Son Montaj
Otomotiv & Nesnelerin Interneti

Son Montaj

Otomotiv endüstrisi, üretim sürecinin kalitesini daha da arttırmak ve aynı zamanda işletme giderlerini azaltmak için proses kontrolüne yönelik artan talebin sinyallerini vermektedir. Bu endüstri, Endüstri 4.0 çağını heyecanla karşılamaktadır.
Yenilikleri yönlendiren bir endüstri olarak otomotiv sektörü, veri paylaşımı ve üretim teknolojileri alanlarındaki değişiklikleri, ortaya çıkacak fırsatlardan faydalanma maksadıyla halihazırda uygulamaya koymuştur.
Günümüzde, emniyetin kritik olduğu cıvatalama süreçleri izlenmekte ve analiz edilmektedir kaydedilen veriler, süreç optimizasyonu için kullanılmaktadır. Sensörler süreç verilerini işlerken, daha yüksek seviyedeki veri tabanlarına gerçek zamanlı aktarma yapmaktadırlar.


Otomotiv & Nesnelerin İnterneti

Son Montaj

Otomotiv endüstrisi, üretim sürecinin kalitesini daha da arttırmak ve aynı zamanda işletme giderlerini azaltmak için proses kontrolüne yönelik artan talebin sinyallerini vermektedir. Bu endüstri, Endüstri 4.0 çağını heyecanla karşılamaktadır.
Yenilikleri yönlendiren bir endüstri olarak otomotiv sektörü, veri paylaşımı ve üretim teknolojileri alanlarındaki değişiklikleri, ortaya çıkacak fırsatlardan faydalanma maksadıyla halihazırda uygulamaya koymuştur.
Günümüzde, emniyetin kritik olduğu cıvatalama süreçleri izlenmekte ve analiz edilmektedir kaydedilen veriler, süreç optimizasyonu için kullanılmaktadır. Sensörler süreç verilerini işlerken, daha yüksek seviyedeki veri tabanlarına gerçek zamanlı aktarma yapmaktadırlar.


Otomotiv Yan Sanayi Montajı
Akıllı Havacılık Sanayi
Akıllı Havacılık Sanayi

Akıllı Havacılık Sanayi

Havacılık ve Uzay endüstrisi harika ve oldukça zorlu bir endüstridir ve çoğu zaman çok yetenekli personel ve en ileri teknoloji ile birlikte anılmaktadır. Nispeten küçük hacimlerde üretim, uzun döngü süreleri, büyük parçalar ve üretim sürecindeki fazla değişkenlikler nedeniyle bu endüstri, akıllı aletlerin ve çözümlerin yaygınkaşması söz konusu olduğunda birçok spesifik zorluk içermektedir.
Seyahat eden insan sayısı artmaya devam ettikçe hacimler de artmaktadır ve tüm önemli Orijinal Ürün Üretici'lerinin, genel süreç verimliliklerini arttırmaları, kalite maliyetlerini düşürmeleri, döngü sürelerini kısaltmaları ve insan faktörünü bir hata kaynağı olmaktan çıkarmaları gerekmektedir. Akıllı yazılımlar ve dijital ağ oluşturma ile montaj aletleri artık çok önemli bir katkı sağlamaktadır. Çok daha geniş bir esneklik sunarak, hem birbirlerine hem üreticinin üretimine hem de kalite sistemlerine bağlanabilirler.


Genel Endüstri 4.0

Büyük zorluk

Genel Endüstri sektöründeki müşteriler yenilikçi, benzersiz, kaliteli ve maliyet açısından etkin ürünler talep ederler. Teknik açıdan yeni gelişmeler nedeniyle daha kısa ürün döngülerine sahip benzer ürünler sunan Genel Endüstri pazarında rekabet yüksektir. Bu nedenle Genel Endüstri sektöründe yenilikçi ürünlerin hızlı üretimine olan talep çok yüksektir. Bu tamamen, ürün geliştirme yaşam döngüsünün dijitalleştirilmesi ile başarılır. Bu da bize, müşterilerimize doğru izlenebilirlik, kalite kontrol ve maliyet açısından ekin ürünler sunma olanağı vermektedir. Ürünün yaşam döngüsünü dijitalleştirirken, komple dijital bir model kullanılması gerekir. Endüstriyel şirketler, bu gereksinimleri karşılamada akıllı ve adapte edilebilir üretime güvenmektedir. Çoğu ürün serisine, birbiriyle Internet yoluyla bağlanan sistemler, sensörler ve aktüatörler dahil edilmektedir.


Genel Endüstri 4.0.
Desoutter 4.0 Tanıtım Kitabı
Desoutter 4.0 Tanıtım Kitabı

Dönüşümünüzü Hızlandırın

Desoutter 4.0 tanıtım kitabının amacı sizlerle Desoutter'in vizyonunu paylaşarak Endüstri 4.0 ile dönüşüm sürecinizi hızlandırmanıza yardımcı olmaktır.
Desoutter 4.0 size sadece benzersiz bir çözüm değil aynı zamanda bağlantılı ürünler ve bunları deneyimleme olanağı da sunar. Desoutter 4.0'ı indirerek, arızasız çalışma sürenizi uzatın, esnekliğinizi ve verimliliğinizi arttırın.


Bize güveniyorlar

Toyota

I have worked with Desoutter since 2012, when we first started using the E-LIT series battery assembly tools on the Toyota Prius production line. I think that implementing Industry 4.0 in our factory will improve communication between different solutions. We look to achieve a good production environment that is easy to manage, has great quality control and simple reporting procedures.

I believe that Desoutter’s Industry 4.0 solutions help facilitate communication between different tools, as well as external solutions, to improve the production process. At the moment, we are using Desoutter’s E-Pulse tools on our assembly line, as their high speed and low torque reaction meet our needs. In the future, we plan to use wireless tools in as many applications as possible. In the ideal scenario, we will have all battery tools communicating with each other as well as with the plant ERP.

Jaguar Land Rover

We use Desoutter’s tools and fastening solutions in our trim and final assembly workshops at our Changshu plant. At the moment, we are installing Desoutter’s PivotWare process control system solutions in strategic areas. They help solve various complex manufacturing requirements, which enables our operators to focus on getting difficult processes right every time, improving quality. For us, industry 4.0, or China 2025, is the next step in improving connectivity.

We want to connect our equipment seamlessly to create more efficient manufacturing systems that help us create better products and meet customer requests more quickly. We plan to make our second trim and final assembly facility an intelligent workshop.

Desoutter are helping us create a fully connected tooling network, where we can instantly access the performance data of our tools and fastenings to identify and resolve potential problems in advance.

Hella

At Hella Autotechnik, we design new processes and make them a reality, as well as improving existing processes. We started working with Desoutter back in 2007, when we were looking for advanced technologies to improve our production processes. Desoutter proposed tailored and innovative solutions to help us achieve our objectives. We believe that Industry 4.0 is an excellent opportunity for us to reinforce our manufacturing competencies and leverage the benefits of these technologies, helping us to develop and manufacture products faster, cheaper and with greater accuracy.

We are preparing to introduce Desoutter’s PivotWare process control software, which we believe will help us to accelerate our team’s understanding of our production processes and encourage adherence to work instructions. We trust Desoutter’s Industry 4.0 solutions to provide us with intelligent devices to enable greater connectivity, integration and collaboration.

Skoda

We have used Desoutter’s premium industrial tools for a long time, because their high quality, innovative design and connectivity set them apart from the competition. I have specific responsibility for tooling, including purchasing new equipment and related service and maintenance.

For me, Industry 4.0 means new technologies to facilitate automation, robotics and geolocation. We have not started implementing Industry 4.0 in our factory yet, but are looking into it. We already use Desoutter’s Smart Start service offer , turnkey installation tool, which is very useful, as well as battery tools for improved flexibility and mobility.

Honda

I am in charge of tools maintenance at Honda’s manufacturing plant in Bangkok. We have worked with Desoutter since 2010, when we first started using Desoutter’s oil pulse tools on the assembly line. At the moment, we are using Desoutter’s solutions together with battery tools to optimize the flexibility of the assembly process. We are focused on reducing time to market and plan to increase the use of automation on our assembly lines and improve the operator interface in the near future.

I believe that Industry 4.0 will make us an attractive partner to work with, making us more efficient and responsive to customization demands. I see Desoutter as an innovative company taking an active role in the implementation of Industry 4.0 in Thailand.

SAAB

With its reliable tools and innovative assembly solutions that help us improve productivity, I believe Desoutter is one step ahead in the assembly market. We’ve used Desoutter’s small manual drilling machines for over a decade and for the past three years we have used the SETITEC range of electric drilling tools, particularly the Automatic Drilling Units.

We have now reached the validation phase, testing Desoutter’s Industry 4.0 solutions including geopositioning, QR code readers, PivotWare process control systems and new software. The objective is to get the operators, the HMI and the tools communicating together.

Ford

Ford has used Desoutter’s products at its plant in İnonu, Turkey, for a very long time and I have been working with these tools since I joined the company seven years ago. We manufacture motors for trucks and commercial vehicles and embracing Industry 4.0 is very important for us, as it enables us to optimize the efficiency of our production lines and secure the production processes. We are currently using Desoutter’s barcode control with advanced control program and all our tool units are connected to CVI NET WEB controllers for traceability.

Although Industry 4.0 implementation will take some time, we are moving towards it gradually. In this regard, we think that Desoutter’s PivotWare process control solution has great potential.

Geely

We have worked with Desoutter since 2010 and are currently using their CVI NET WEB controllers to provide real-time data traceability in many of our plants across China. Desoutter’s smart tools and database prompt us to carry out proactive maintenance regularly, to optimise plant availability.

A digital factory is a necessary precondition for achieving a smart factory. As part of our Industry 4.0 strategy, we are collecting A class data in our final assembly plants in order to optimise the assembly process. The next step is to invest in machine automation and cobot technology.

LS Cable Systems

I am responsible for implementing our company’s manufacturing and engineering plan, a key driver of which is improving productivity. We are currently using Desoutter’s solutions, together with a process control program we have developed in-house, to provide traceability in our critical operations.

I think that SMART factory and industry 4.0 are the way forward for sharing data, improving connectivity and making it easier to monitor and control different applications. We don’t yet have a plan for company-wide Industry 4.0 adoption, but we’re working on it! We are aware of Desoutter Industry 4.0 solutions, having worked with the Korean Desoutter team for several years.

Cart

Sepetiniz

Parça kaldırıldı Geri al