Montaj sektörünün geleceği destek sistemlerinde yatıyor!

Montaj sektörünün geleceği destek sistemlerinde yatıyor!


Almanya Maintal’da yer alan, endüstriyel el aleti alanında uzman Desoutter Ürün Yöneticisi André Pöppe: "Pek çok kişi Endüstri 4.0’ı hâlâ ıssız üretim tesisi fikriyle ilişkilendiriyor”. Ancak, durum tam tersi. Yakından baktığımızda, şirketler montaj işlemlerini dijitalleştirerek yalnızca kalite ve verimliliği artırmakla kalmadı, aynı zamanda çalışanlarına yenilikçi ve ergonomik çalışma alanları sunarak cazip işverenler olduklarını da gösterdiler.

Desoutter montaj iş istasyonları için operatör destek sistemleri sunuyor. Müşteriler, destek sisteminiz PivotWare ile hangi sorunları ortadan kaldırabiliyor?

Listenin en başında kalite ve verimlilik sorunları geliyor: Reddedilmiş ürünlerin maliyetini pek az kişi karşılayabildiği için, maaşların yüksek olduğu Almanya gibi bir ülkede bu iki hususun tam olarak oturması şart. Özellikle katma değer süresi başta olmak üzere, endüstri, kullanılan malzemeler konusunda tutarlı olmak zorundadır. Operatör destek sistemleri burada oldukça iyi destek sunabilir. Bazı şirketler bize doğrudan doğruya bir kalite sorunu sebebiyle ulaşıyor. Bu sorunlar, unutulmuş vida bağlantıları veya O-halkaları gibi yerleri değiştirilen bileşenler olabiliyor. Bazen, tekil bileşenler doğru şekilde tutturulamıyor veya yanlış açıyla takılabiliyor. Bazen de montaj aşamaları başlı başına tamamlanmamış halde kalabiliyor. Modern destek sistemleri bu hatalardan kaçınmaya yardımcı oluyor. Hatalardan geleneksel araçlarla korunmanın belirli sınırları var.

Montaj şablonları, renk işaretleri veya montaj eğitiminden mi bahsediyorsunuz?

Tam olarak evet. Bazı şirketler premium ürünlere yönelse de, bu yaklaşımlar uzun vadede sorunu çözmeye yardımcı olmuyor. Çünkü, hataların kaynağında, en azından potansiyel olarak, insan yer alıyor. Montaj uygulamaları gitgide kompleks bir hal aldığı için bu durum daha da ön plana çıkıyor. Çok sayıda varyant üretiliyorsa veya kompleks bileşenler imal ediliyorsa, kafa karışıklığının yaşanması daha muhtemel. Ürün başına 20.000 ve üzeri varyanta sahip müşterilerimiz var. Bu kadar varyantı kimse hatırlayamaz ve renk işaretleri burada işe yaramıyor. Buna ek olarak, endüstrinin tüm dallarında ürün yaşam döngüleri gitgide kısalıyor. Her yerde bireyselleşmeye doğru yol kat eden, “seri boyutu: 1” şeklinde ifade edilen bir eğilim var. Ancak, bu türde bir çeşitlilik ve komplekslik ilk olarak üretime yansıtılmalı. PivotWare sistemimiz gibi operatör destek sistemleriyle, bu işlem oldukça hızlı ve kolay bir şekilde yapılabiliyor.

Bu tür durumlarda çalışan destek sistemlerinin nasıl yardımcı olduğuna dair örnek verebilir misiniz?

Işığa göre toplamayı entegre edebilir veya farklı kodlara sahip bileşen varyantları sunabilirsiniz. Operatör, montaj öncesinde varyantı tarar ve bir ışık sinyali, doğru vidalara sahip malzeme kutusunu işaret eder. Yazılım, operatörün doğru vidayı alıp almadığını kaydeder ve montaj için sıkıcıyı serbest bırakır.
Bu arada, ne kadar operatör desteği gerektiği, PivotWare müşterileri tarafından bizzat kararlaştırılmaktadır. Sistemin modüler bir yapısı vardır. Gerekliliklerin kompleksliğine bağlı olarak, “temel ekipman” neredeyse herhangi bir sayıda bileşen ile desteklenebilir.

Karmaşıklığın ve kalite güvencesinin üstesinden gelmekten ayrı olarak, operatör desteği kullanmak için başka bir sebep var mı?

Evet. Bazı müşteriler verimliliği artırmak, eğitimi kolaylaştırmak veya izlenebilirlik için dijital prosesi uygulamaya geçirmek istiyor. Örneğin; otomotiv bileşenlerinin ön montajını gerçekleştiren müşterilerimizden biri, hata oranını 2 ppm’nin altında tutmak ve bunu doğrulamak zorunda. PivotWare sistemimiz ile bu gayet mümkün. Hatalı vidalar veya bileşenler, şirketten müşteriye doğru yola çıkmadan ve bitmiş ürün üzerinde kalite sorunlarına yol açmadan önce vaktinde tespit edilir. Benzer şekilde, ileride sökülmesi veya atılması gereken bir parçaya gereksiz yere katma değer yatırımı yapılmadan önce, söz konusu sorunlar ortadan kaldırılır. Diğer taraftan, öteki müşteriler yerel gerekliliklere uyum sağlamak zorunda kalır veya arızalar meydana geldiğinde iyi itibarlarını kaybederler.

Çalışanlar yeni teknolojiyi nasıl değerlendiriyor? Yeni teknolojiye nasıl ayak uyduruyorlar?

Çalışanlar yeni teknolojiyi genellikle oldukça iyi değerlendiriyor. Operatör desteği kullanılmasındaki bir diğer sebep de, operatörlere zihinsel ve fiziksel olarak kolaylık sağlamak, örneğin ergonomik olmayan ve elle yapılan faaliyetlerden kurtarmak veya hatalı vida bağlantısı gibi durumlarda işçinin sırtındaki sorumluluğu ortadan kaldırmak. Bu, iş yükünü azaltır ve sağlık sorunları kaynaklı izinler de genelde azalmaktadır. Bazı şirketlerde, operatör desteğine sahip montaj iş istasyonları için dahili uygulama listeleri bile var! Bu, çalışanların iş yerini modern ve yenilikçi olarak görmesi demek. Dijitalleşmeyi, iş yerinin geleceğine yönelik bir yatırım olarak görmeliyiz. Bu, işvereni çalışanlar için cazip kılmaktadır ve özellikle pek çok şirketin az sayıdaki vasıflı çalışan için rekabet halinde olduğu büyük şehirler için göz ardı edilemeyecek bir unsurdur.

Otomasyondaki artış, çalışanlara olan ihtiyacı ortadan kaldırmıyor mu?

Hayır. Montajdaki otomasyon seviyesi gelecekte artmaya devam edecek. Ancak, çoğu proses tamamen otomasyon ile tamamlanmak için fazla kompleks. Bu prosesler, yalnızca bir insanın sunabileceği durum farkındalığını gerektirmektedir. Hakim yaklaşım, teknik bilgi ve yerinde işlerin sürdürülmesi gerektiği yönünde. Bu sebeple, şirketler hatalardan kaçınmak, verimli olmak, çalışanları hızlı bir şekilde eğitmek ve sürekli olarak gelişmek zorunda. PivotWare gibi bir operatör destek sistemiyle, Almanya’da üretim yapmanın hâlâ harcanan vakte değmesini sağlayabiliyoruz. Bunda verimliliğin büyük bir rolü var.

“Verimlilik” anahtar kelimesine bakacak olursak, bir operatör destek sistemi bu bağlamda neler sunabilir?

Pek çok manuel adım ve haliyle pek çok potansiyel hata kaynağı ortadan kaldırıldığı için PivotWare gibi bir destek sistemiyle daha verimli bir hale geldim. Örneğin, veri toplamayı veya bilgi aramayı ele alalım. Sistemi; cihazlar, sensörler, aktüatörler ve el aletleriyle iletişim kurması için iş yerine bir bilgisayar katmak için kullanıyorum. Klasik iş talimatlarında, operatörün bir talimata bakması gerekebilir; PivotWare bu talimatları herhangi bir gecikme olmadan görüntülemektedir. Teorik olarak, MES veya ERP sistemlerini çözümüme entegre edebildiğim için operatörün bileşenleri artık taramasına bile gerek yok. Yalnızca zaman kaybına değil, çok sayıda hataya yol açan medya aralıklarından da kurtulabilirim. Örneğin; bileşenlerin uzunluğunu veya eş merkezliliğini ölçmek için göstergeli ölçüm aleti kullanıyorum ve değerleri bir sayfaya geçiriyorum. Sonrasında, bu değerler üçüncü bir kişi tarafından bilgisayara aktarılıyor. Operatör destek sistemi ile, dijital ölçüm aletlerini prosese kolayca entegre edebildiğim için arada geçen bu süre ortadan kalkıyor. Üstelik, prosesi ölçümlerin alınmasını zorunlu kılacak ve ölçüm alınmazsa prosesi durduracak şekilde yapılandırabiliyorum.

Bu sayede PivotWare kompleks veya uzun proseslerin ve çok varyantlı üretimin üstesinden gelebiliyor. Yazılım başka nerelerde destek sağlıyor?

Böyle bir sistem, basit proseslerde de yardımcı olabilir. Örneğin; konu tek bir vida bağlantısının doğruluğunu kanıtlamak olsun. Destek çözümümüzle, en basit ürünlerin montaj işlemleri de devasa araçlar veya gemi parçaları gibi kompleks bileşenler kadar kolay bir şekilde gerçekleştirilebilmektedir. İşçi destek sistemi ile, yalnızca montaj kalitesini sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda kayıtları analiz ederek kendi prosesimi de optimize edebiliyorum.

Peki bu öz optimizasyon nasıl işliyor?

PivotWare ile tüm prosesimi belgelendirebiliyorum ve bileşen seviyesinde üretim sertifikaları oluşturma imkanına sahibim. Bu sayede, üretimde hangi bileşenlerin kullanıldığını ve ürünü spesifikasyonlara göre ürettiğimi kanıtlayabiliyorum. Aynı zamanda, zaman aralıklarındaki üretimi nicel olarak somutlaştırabiliyorum ve proseslerime ilişkin sonuçlara varabiliyorum: Nerelerde nispeten uzun zaman harcıyorum, prosesi nerelerde gözden geçirmeliyim ya da operatörü nerelerde daha iyi desteklemeliyim? Tüm bu unsurları, yanı başımda kronometreyle bekleyen birine ihtiyaç olmadan sayılara dökebiliyorum. Bu veriler, üretim esnasında “iş üzerinde” toplanıyor.

Bileşen seviyesinde üretim sertifikalarından bahsettiniz. Bu tür belgelendirmeler sıklıkla talep ediliyor mu?

Belgelendirme ihtiyacı gitgide artıyor ve bu ihtiyaç artık yalnızca otomotiv endüstrisiyle sınırlı değil. Vida bağlantılarını VDI/VDE 2862’nin A sınıfına göre sıkmak da genel endüstri dalları tarafından talep edilmektedir. Vida bağlantıları başarısız olduğunda, durum “hayat ve uzuv risk altında değil” sınıfında olsa da, günümüzde şirketler mükemmel bir iş çıkardıklarını kanıtlayabilmeyi istiyor. Bazı şirketler için mesele herhangi bir şüphe durumunda kendilerini şikayetlere karşı koruyabilmekken, bazıları içinse imaj kuvvetlendirmek. Şirketlerin, PivotWare sistemimizi kurduktan sonra son kullanıcı olan müşterilerini, şirket tesislerini ziyaret etmek üzere davet ettiklerini sıklıkla görüyoruz. Bu ziyaretlerde müşteriler, gereksiz aşamalardan sıyrılmış, verimli ve muhteşem sonuçlar ortaya koyan modern bir üretimle karşılaşıyor.             

Ürün geri çağırma işlemleri bile çok daha kolay ve verimli bir hal aldı. Örneğin, tedarikçilerin bileşenleri geri çağırdığı durumlarda, gitgide daha fazla şirketin doğru sonuçlara varması oldukça önemli. Tedarik edilen bileşenler de bir seri numarası ile kayıt altına alınır ve bunlar bir üretim sertifikası içerisinde belgelendirilirse, üretici, ürünle ilgili endişe yaşayan müşterilere sorunu tam olarak belirtebilir ve üretimi birkaç hafta boyunca sekteye uğratmak zorunda kalmaz.

Bu arada, üretim denetlenirken, PivotWare ile belgelendirme yapabilmek ayrıca bir avantaj sağlar. Örneğin; bir istasyonda yanlış karakter dizinine sahip bir kağıdın bulunması gibi bir durum artık gerçekleşmeyecektir. Operatör destek sistemi ile, kontrol sistemimde her zaman mevcut dizine sahip olurum.

Operatör destek sistemleriyle ilgilenen şirketlere neleri tavsiye edersiniz? Sistem, uygulamaya geçmeden önce görülebiliyor mu?

Evet, elbette. Müşteri, montajı dijitalleştirmek için ilk adımları atmadan önce sistemi şirketimizde tanıyabilir. Bu amaçla, müşterilerimizi atölyemize davet ediyoruz ve müşterilerden kendi bileşenlerini getirmelerini istiyoruz. Smart-Factory-Line (Akıllı Fabrika Hattı) sistemimizde, müşteri yapısal pratikliği deneyimleyebilir ve kendi getirdiği bileşenlerle birlikte prosesi inşa edebilir. Bu amaçla, ışığa göre toplama sistemleri, sıkıcı araçları, sensör teknolojisi, tarayıcılar, yazıcılar ve çok daha fazlasını kullanıyoruz. Bu sayede, herkes sistemi kullanmanın ne kadar kolay olduğunu görebiliyor. Bildiğim kadarıyla, başka hiçbir sistem bu kadar çok fonksiyonu sunamıyor. Bu, piyasada benzersiz bir özellik.

Aynı zamanda kompleks de... Böyle bir operatör destek sistemini uygulamaya geçirmek ne kadar sürüyor?

Bu, büyük ölçüde farklılık gösteriyor. Şirketlerle altı haftadan bir buçuk yıla varan bir süre içerisinde bilgi alışverişi yapıyoruz. Uygulamaya geçirme sürecinde pek çok bölüm yer aldığı için, uygulamaya geçmenin karar aşaması genellikle biraz daha uzun sürüyor. Veri tabanlarımızın, ekipmanlarımızın ve bilgisayarlarımızın entegrasyonunda IT büyük bir role sahip; uygulamaya geçiş aynı zamanda stratejik bir karar olduğu için, müşterinin formenleri, mühendisleri ve ticari yönetimi de sürece katılabiliyor. Ürün hakkında ilk bilgi edinme sürecinden proje planlama ve uygulamaya geçişe kadar müşterilerimize destek oluyoruz. Bazı müşteriler tecrübe kazanmak için pilot uygulama ile başlamak istiyor. Bir eğitim kursu sonrasında müşterilere sistemi bizzat deneme kolaylığı sunduğu için bu pilot uygulamaları olumlu karşılıyoruz. Böylece müşteri, prosesleri kurabilir, değiştirebilir, yeni varyantlar oluşturabilir ve işlemlerin ne kadar kolay olduğunu bizzat deneyimleyebilir. Bu istasyonla, çalışan destek evreni çok daha anlaşılır hâle geliyor, böylece müşteri, sistemi üretim süreçlerine ihtiyaç oldukça kademeli olarak dahil edebiliyor. Bunun için müşterinin ihtiyaç duyduğu tüm araçları sunuyoruz: tornavidalar, yazılımlar, ekranlar... Elbette, özenle hazırlanmış eğitimi ve kapsamlı servisi de buna dahil ediyoruz. Tecrübelerimiz, her durumda bizden test istasyonu alan müşterilerin ürünlerimizi satın almak için bize geri dönüş yaptığını gösteriyor.

 

Cart

Sepetiniz

Parça kaldırıldı Geri al