Aşağıda, web sitemizi ziyaret ederken dikkat edilecek hukuki konulara ilişkin bilgi verilmiştir.

Yasal Bildirim ve Gizlilik Kuralları


Bu Desoutter Industrial Tools web sitesini ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz. (Desoutter Industrial Tools ve bağlı kuruluşları "Desoutter Industrial Tools", "biz", "bize" ve "bizim" olarak anılır).
İlginiz için teşekkür ederiz.

Aşağıda, bu web sitesini ziyaretiniz sırasında gerekli olabilecek bazı yasal bilgiler verilmiştir. Ayrıca, hangi tür bilgilerin alınabileceği ve işleme tabi tutulabileceği ve “çerezlerin” tarafımızca nasıl kullanıldığının anlatıldığı Gizlilik Politikası bulunmaktadır. Bu sayfanın içeriğini okuduğunuz ve, şartları ve koşulları kabul etmeniz halinde, siteyi ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz. Web sitesine erişim sağlayarak veya kullanarak şartları ve koşulları kabul etmiş olmaktasınız.

Desoutter Industrial Tools, her biri kendi işletme ve ürünlerinden sorumlu bir dizi tüzel kişilikten oluşmaktadır. Desoutter Industrial Tools içindeki herhangi bir tüzel kişilik, başka bir tüzel kişiliğin eylemlerinden veya ihmallerinden hiçbir suretle sorumlu değildir. Bu web sitesinden bilgi alarak veya siteyi başka bir şekilde kullanarak herhangi bir ürün, teklif veya pazarlama bilgileri ile ilgili sorumluluğun ve yükümlülüğün yalnızca doğrudan ilgili tüzel kişilik ile sınırlı olduğunu kabul etmiş olursunuz.

Web sitesindeki bilgiler, önceden bildirimde bulunmaksızın ve bize herhangi bir sorumluluk veya yükümlülük vermeden değiştirilebilir. Bu web sitesinin içeriği, ziyaretçilere kolaylık sağlama amaçlıdır ve bunlar herhangi bir açıdan bağlayıcı bilgiler değildir. Tarafımızın yazılı onayı alınmadan web sitesine herhangi bir bağlantı verme izniniz bulunmamaktadır.

Web sitemizde en doğru bilgilerin bulunması yönünde her türlü çaba tarafımızca gösterilecektir. ANCAK, VERİLEN BİLGİLERİN DOĞRU, EKSİKSİZ, GÜNCEL, BÜTÜNLÜKLÜ VEYA BELİRLİ BİR AMACA UYGUN OLDUĞUNA DAİR TARAFIMIZCA HERHANGİ BİR GARANTİ VERİLMEMEKTE VEYA TAAHHÜTTE BULUNULMAMAKTADIR. BU WEB SİTESİNİN VEYA İÇERİĞİNİN KULLANIMI VEYA KULLANILAMAMASINA BAĞLI OLARAK UĞRANILABİLECEK DOĞRUDAN, DOLAYLI, ÖZEL, SONUCA BAĞLI, CEZAİ VE DİĞER ZARARLAR İLE İLGİLİ OLARAK, BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA GELİR KAYBI, İŞ KESİNTİSİ, PROGRAMLARIN VEYA BİLGİ YÖNETİMİ SİSTEMLERİNİZDE YA DA DİĞER ŞEKİLLERDE KAYITLI TUTULAN DİĞER VERİLERİN KAYBI DA BUNA DAHİL OLMAK ÜZERE, TARAFIMIZCA HİÇBİR ŞEKİLDE SORUMLULUK KABUL EDİLMEYECEKTİR, GEREKLİ TÜM ÖNLEMLERİN ALINMASI VE KULLANMAYI TERCİH ETTİĞİNİZ İÇERİKTE VİRÜS, SOLUCAN, TRUVA ATI VE BİLGİLERE ZARAR VERİCİ NİTELİKTE DİĞER ÖĞELERİN BULUNMAMASININ SAĞLANMASI SİZİN SORUMLULUĞUNUZDADIR. BU WEB SİTESİ ARACILIĞIYLA ULAŞABİLECEĞİNİZ VE ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE AİT WEB SİTELERİ İLE İLGİLİ OLARAK TARAFIMIZCA HERHANGİ BİR GARANTİ VERİLMEMEKTE VE TAAHHÜTTE BULUNULMAMAKTADIR.

Telif Hakkı, Ticari Marka ve Diğer Fikri Mülkiyet Hakları

Bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla logolar, ticari markalar, ticari adlar, metin, görüntü, grafik, ses, animasyon ve video dosyaları ve bunların web sitesinde düzenlenme biçimleri de dahil olmak üzere bu web sitesinin içeriği, tarafımızın veya bir ya da daha fazla Desoutter Industrial Tools kuruluşunun veya üçüncü kişilerin mülkiyeti altındadır ve fikri mülkiyet korumasına tabidir. Web sitesinin içeriği, yazılı izin alınmadan çoğaltılamaz, kopyalanamaz, aktarılamaz, yayınlanamaz, dağıtılamaz, değiştirilemez, gönderilemez veya başka web sitelerine ya da belgelere eklenemez. Telif hakları, ticari markalar, ticari sırlar ve patent hakları da dahil olmak üzere web sitesinde bulunan tüm her türlü fikri mülkiyet hakkı saklıdır ve hak sahibinden yazılı izin alınmadan kullanılması kesinlikle yasaktır. Web sitesinde bulunan hiçbir şey, tarafımıza veya başka bir Desoutter Industrial Tools kuruluşu ya da üçüncü bir kişiye ait fikri mülkiyet haklarının sarih veya zımni olarak devredildiği veya kullanım haklarının verildiği şeklinde yorumlanamaz.

Gizlilik Politikası

IP Adresleri, Internet Tarayıcılar, İşletim Sistemleri, Ana Alan Adları: Web sitemize erişim sağladığınızda, bilgisayarınızın IP adresi bilgisi tarafımızca alınabilir. IP adresi kişisel olarak sizi tanımlamaz, ancak Internet servis sağlayıcınızı tanımlar. Tarafımızca alınabilecek diğer kişisel olarak tanımlayıcı olmayan bilgiler arasında kullanılan Internet tarayıcının tipi, kullanılan bilgisayar işletim sisteminin tipi ve web sitemizin üzerinden ziyaret edildiği web sitesinin ana alan adı bulunmaktadır. Bilgiler, ziyaretçilerin coğrafi konumları ve sitemizde ne kadar kaldıkları gibi genel demografik veriler elde etmek amacıyla bir araya getirilmektedir. Bu tür bilgilerin alınması bize sitemizin yönetimi, sunucu sorunlarının belirlenmesi, trendlerin ve istatistiklerin analizi ve daha iyi müşteri hizmeti sağlanması gibi alanlarda yardımcı olmaktadır.

Çerezler

Web sitemizi ziyaret ettiğinizde bilgisayarınıza “çerezler” gönderilebilir. Çerez, ziyaret ettiğiniz bir web sitesinin bilgisayarınıza yerleştirebileceği veya kaydedebileceği küçük bir metin dosyası veya veri parçasıdır. Çerezler kendi başına kişisel olarak tanımlayıcı bilgi içermez. Ancak bu tür kişisel olarak tanımlayıcı bilgileri (örneğin Internet üzerinden verilen bir hizmet veya tarafımızca verilen bir parola yoluyla) tarafımıza vermeniz halinde bu bilgiler, çerezde kayıtlı veriler ile ilişkilendirilebilir. İki tür çerez bulunmaktadır. İlk türde dosya bilgisayarınızda daha uzun süre kayıtlı kalır ve bilgisayarınızı kapattıktan sonra da kalabilir. Bu tür bir çerez, örneğin ziyaretçiye son ziyaretinden bu yana web sitesinde nelerin güncellenmiş olduğu bilgisini vermek için kullanılabilir. İkinci tür çereze “oturum çerezi” adı verilir. Oturum çerezleri, web sitesini ziyaretiniz sırasında bilgisayarınızın belleğine geçici olarak kaydedilir. Bu, örneğin, web sitesinde hangi dili seçtiğinizin takip edilmesi amacıyla yapılabilir. Web tarayıcınızı kapattığınızda oturum çerezleri yok olduğundan bunlar bilgisayarınızda uzun süre kayıtlı kalmazlar. Çerezler aracılığıyla elde edilen bilgilerin toplanması veya işleme tabi tutulması konusunda üçüncü kişilerden yardım alınabilir.

Çerezler, aşağıdakiler gibi birçok nedenle kullanılabilir:

Çerezleri Reddetme:

Birçok Internet tarayıcısında çerezleri engelleyecek, bilgisayarın sabit diskinden silecek veya kaydetmeden önce web sitesinde çerez bulunduğunu bildirecek şekilde tarayıcınızı ayarlayabilirsiniz. Bu işlevler hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen tarayıcı talimatlarına veya yardım ekranına bakın. Lütfen bazı web sayfalarımızın çerezler olmadan düzgün çalışamayacağını unutmayın.

Kişisel Bilgiler

Bu bölümde; sizin bize sağladığınız kişisel bilgileri veya bizim farklı bir yolla edindiğimiz ya da bulduğumuz sizinle ilgili bilgileri ("Kişisel Bilgiler") nasıl topladığımız, kullandığımız ve paylaştığımız açıklanmıştır. Desoutter Industrial Tools, toplayabileceğimiz Kişisel Bilgileri (aşağıya bakın) korumak için teknik, idari ve fiziki önlemler uygulamıştır. Ayrıca, Desoutter Industrial Tools'un yerel yasalara ve yönetmeliklere bağlı kalacağı ve yasalar uyarınca Kişisel Bilgilerin toplanmasının veya kullanılmasının yasaklandığı yerlerde bu eylemleri gerçekleştirmekten kaçınacağı da açıktır.

Desoutter Industrial Tools hangi kişisel bilgileri toplayabilir?

"Kişisel Bilgiler", gerçek kişinin tanımlandığı veya tanımlanabileceği bilgilerdir. Size talep ettiğiniz hizmet, ürün veya bilgileri sağlamak için Kişisel Bilgilerinizi toplayabilir, kullanabilir ve işleyebiliriz. 

Kişisel Bilgilerinizi bilginiz dışında ve onayınız olmadan toplamayız veya bu gibi bilgileri satmaz veya kiralamayız. Size belirli bir ürün, hizmet veya bilgi sağlamak için veya bir işlem gerçekleştirmek için kişisel olarak tanımlayıcı bilgilerinizi talep edebiliriz. Bu gibi bilgileri topladığımız zaman bunu belirtiriz.

Desoutter Industrial Tools topladığı Kişisel Bilgileri nasıl kullanabilir?

Kişisel Bilgiler yalnızca bir ürün, hizmet veya bilgi sağlamak, bir işlem gerçekleştirmek için gerekli olduğunda veya diğer amaçlar (örneğin, iş başvurusu) için bize söz konusu bilgileri gönderdiğiniz takdirde toplanır. 

Kişisel Bilgilerin toplanması, size karşı şeffaf bir şekilde yürütülecektir (işlemeye yönelik yasal dayanağın belirtilmesi dahil) ve söz konusu bilgileri sağlayıp sağlamama kararını verme fırsatınız olacaktır. Talep edilen Kişisel Bilgileri sağlamamayı seçtiğiniz takdirde Desoutter Industrial Tools, işleminizi tamamlayamayabilir veya talep ettiğiniz bilgi, hizmet veya ürünleri sağlayamayabilir.

Toplandığında Kişisel Bilgilerin tarafımızca saklanacağı sürenin yanı sıra söz konusu bilgilerin kullanılabileceği amaçları net bir şekilde ifade ederiz. 

Gerekirse Kişisel Bilgilerinizi yukarıda belirtilen bir veya birden fazla amaç doğrultusunda kullanmamıza izin vermeniz için onayınıza ihtiyacımız olabilir. Onayınıza dayanarak Kişisel Bilgilerinizi işlediğimiz durumlarda çeşitli haklara sahipsiniz. Daha sonraki bir aşamada onayınızı geri çekmek istediğiniz takdirde söz konusu geri çekmenin, onay vermek kadar kolay bir şekilde yapılabilmesini sağlarız.

Kişisel Bilgiler kimlerle paylaşılabilir:

Desoutter Industrial Tools, birçok farklı ülkede bulunan küresel bir şirkettir, Kişisel Bilgilerinizi yukarıda listelenen amaçları gerçekleştirmek için bir tüzel kişilikten diğerine veya bir ülkeden diğerine aktarabiliriz. Kişisel Bilgilerinizi geçerli yasal gereksinimler uyarınca ve yalnızca yukarıda belirtilen amaçların gerektirdiği ölçüde aktarırız. Desoutter Industrial Tools içerisinde Kişisel Bilgiler, aynı güvenlik kurallarına ve düzeylerine tabi olarak aktarılır. Gerekirse ihtiyaç duyulan koruma düzeyinin sağlanması için veri işleme anlaşmaları yapılır.

Desoutter Industrial Tools, Kişisel Bilgilerin sınır dışına meşru olarak aktarılmasını sağlamak için mevcut yasal mekanizmalara uyar. Desoutter Industrial Tools, aktarımı onaylamak için standart sözleşme maddelerine (model maddeleri olarak da anılır) uyduğu ölçüde (söz konusu gereksinimler ile işbu Bildiri arasında bir uyuşmazlık olabileceği durumlar dahil) söz konusu gereksinimlere uyar.

Desoutter Industrial Tools, aşağıdaki kişi ve durumlar hariç olmak suretiyle Kişisel Bilgilerinizi Desoutter Industrial Tools şirket dışına satmaz veya paylaşmaz:

Kişisel Olarak Tanımlayıcı Bilgilerinizi Silmek, Düzeltmek, Güncellemek veya Bunlara Erişmek İçin:

Bize gönderdiğiniz Kişisel Bilgileri silmek, düzeltmek, güncellemek veya bunlara erişim sağlamak istediğiniz veya bunlarla ilgili endişeleriniz olduğu takdirde lütfen bizimle iletişime geçin. Bu konuya ilişkin olarak bizimle iletişime geçerseniz lütfen söz konusu bilgileri gönderdiğiniz web sayfasının adını veya konumunu ve o sırada sağlamış olduğunuz iletişim bilgilerini (örneğin adınız, e-posta adresiniz, posta adresiniz vb.) belirtin.

Güvenlik

Sunucularımızda bulunan Kişisel Bilgilerin ve diğer verilerin izinsiz erişime, kayba veya değiştirilmeye karşı korunmasına yardımcı olması için teknik ve idari önlemler uygulanmaktadır. Ancak hiçbir sunucunun veya İnternet üzerinden aktarım işleminin yüzde yüz güvenli olduğunun garanti edilmesi mümkün değildir. Bu nedenle, her türlü işlem veya iletişim ile ilgili risk tarafınıza aittir.

Daha fazla bilgi ve şikayetler

Kişisel Bilgilerin işlenmesine ilişkin daha fazla bilgi için lütfen Gizlilik Yetkilimiz ile iletişime geçin(privacy.officer@desouttertools.com)

Herhangi bir talebinize yanıt vermememiz durumunda veya yanıtlayamamamızın nedeni hususunda geçerli bir gerekçe sunmadığımız takdirde şikayette bulunmak için denetleyici makamla iletişime geçme hakkına sahipsiniz.

Üçüncü kişilere ait web sitelerine bağlantılar

Bazı web sitelerimizde, üçüncü kişilere ait web sitelerine bağlantılar bulunabilir. Lütfen bu tür web sitelerinin veya sahiplerinin ya da operatörlerinin gizlilik politikaları, içeriği veya uygulamalarından sorumlu olmadığımızı not ediniz.

Gizlilik Politikasının Değiştirilmesi

Bu Gizlilik Politikasını her an değiştirme veya güncelleme hakkı tarafımızca saklı tutulmaktadır.

Cart

Sepetiniz

Parça kaldırıldı Geri al